Michał Milka Łączę Światy

 
PROJEKT KSIĄŻKI DLA DZIECI
tekst: Dorota Bielska

ilustracje: Mateusz Mirowski


Zbiór 4 opowiadań tworzonych na kanwie tradycyjnych opowieści etnicznych z różnych regionów świata. Porusza kwestię głębokiej ekologii oraz istoty człowieczeństwa, tworząc mapę wzajemnych zależności między Ziemią a stworzeniami ją zamieszkującymi. Prosta, graficzna forma ilustracji nawiązuje do sztuki ludowej. W założeniach zarówno ascetyczna forma wizualna jak i stylizowana na język mówiony forma literacka oddziaływać będą na wyobraźnię młodego odbiorcy. Zadając pytania, lecz nie próbując udzielać odpowiedzi. Tekst powstał jako baza dla scenariusza teatralnego, na podstawie którego zrealizowałam spektakl dla dzieci w wieku szkolnym. Doświadczenia związane z prezentacjami spektaklu, poruszenie i pełne refleksji reakcje widzów są dowodem na to, że z dzieckiem należy rozmawiać poważnie o ważnych sprawach. A ze współczesnym dzieckiem – w szczególności.

Książka szuka Wydawcy!


ILUSTRACJE                             TEKST                             REKOMENDACJE


KSIAZKA-02 KSIAZKA-01 KSIAZKA-00