tekst i reżyseria: Dorota Bielska / muzyka na żywo: Katarzyna Tercz / scenografia: Mateusz Mirowski

premiera: marzec’2018

Skąd się wziąłem? Czyli jestem kulką w basenie wypełnionym innymi kulkami, kropelką w oceanie? Ja czyli Ty. Spektakl Rok-Krok to przedstawienie w nurcie naj-najów czyli teatru dla najmłodszych widzów (0-3). W związku ze specyfiką percepcji widza spektakl budowany na zasadzie wrażeniowej, a nie fabularnej. Odwołując się do zmysłu wzroku kolejne sceny przedstawiają kolejne ruchome obrazy. Bardzo ważny jest również zmysł słuchu. Spektakl opowiada o naturze i rozmnażaniu, wpisanymi w cyklicznie po sobie następujące fazy. Przyroda (Ziemia) traktowana jako tocząca się kula. Pory roku. Pory dnia. Fazy księżyca. Żywioły. Baza tekstowa przedstawienia – tekst „Kulki” (Dorota Bielska), który jest wariacją na temat różnych kulistych form występujących w przyrodzie. Styl języka tekstu nawiązuje do mowy wczesnodziecięcej. Spektakl budowany na rytmach, powtórzeniach, muzyczności języka traktowanego alogicznie. Ostatni obraz i zarazem finalna scena przedstawienia to spontaniczna interakcja z widownią, kiedy dzieci zostają wpuszczone na scenę i zaproszone do zabawy wybranymi elementami scenografii – kulkami. W przypadku tak młodego widza rola powyższej formy zabawy wydaje się sympatyczną koniecznością.