Mirosław Kocur

Wrocław, 18.07.2014

Prof. Mirosław Kocur
Instytut Kulturoznawstwa
http://www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl
E-mail: kocur@uni.wroc.pl
 

Rekomendacja dla Pani Doroty Bielskiej

Z wielką radością pragnę zarekomendować Panią Dorotę Bielską, jako wybitną artystkę teatru, ambitną uczoną i zdolną pedagog. Znam Panią Bielską od roku 2006. Należała do najwybitniejszych absolwentek wrocławskiej filii krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego. Równolegle z reżyserią Pani Bielska studiowała teatrologię na Uniwersytecie Łódzkim, łącząc pasje artystyczne z rzetelnymi badaniami naukowymi. Jest osobą gruntownie wykształconą i świetnie przygotowana do tworzenia i propagowania sztuki w XXI wieku. W przedsięwzięciach teatralnych, realizowanych we wrocławskiej PWST, młoda reżyserka bardzo trafnie identyfikowała i diagnozowała problemy istotne dla współczesnego społeczeństwa, wspierając swe poszukiwania artystyczne zaangażowaniem społecznym i głębokimi studiami teoretycznymi. Jako opiekun pracy magisterskiej Pani Bielskiej a także rozprawy doktorskiej, nad którą właśnie pracuje, mogę stwierdzić, że młoda uczona/artystka obdarowana została nie tylko wyjątkowym talentem reżyserskim, lecz także wielkim talentem pisarskim i naukowym.

Dorota Bielska z pewnością należy do grupy najwybitniejszych twórców i znawców teatru lalkowego. Pani Bielska jest specjalistką teatru dziecięcego, choć w swojej twórczości nawiązuje także do wspaniałej tradycji teatru lalek dla dorosłych.

Pragnę podkreślić wyjątkowość, unikalność i wszechstronność Doroty Bielskiej, jako artystki, uczonej, a także odważnej animatorki życia kulturalnego, silnie zaangażowanej w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych. Teatr lalek, a w tym teatr skierowany do dzieci, jest w rękach pani Bielskiej potężnym narzędziem jej działalności misyjnej.

Reasumując: gorąco rekomenduję Panią Dorotę Bielską, wybitną artystkę i uczoną na miarę wyzwań nowego stulecia.

Z poważaniem

Mirosław Kocur

«