Anna Kramarczyk

Wrocław, 27.07.2014

prof. Anna Kramarczyk

 OPINIA O PRACY PANI DOROTY BIELSKIEJ

Pani Dorota Bielska ukończyła w roku 2010 kierunek Reżyseria Dramatu, specjalizacja Reżyseria Teatru Lalek w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie/ filia we Wrocławiu uzyskując ocenę celującą oraz nagrodę Marszałka Woj. Dolnośląskiego, a następnie została zatrudniona jako pracownik naukowy PWST we Wrocławiu.

Jako ówczesna Dziekan Wydziału Lalkarskiego podjęłam wówczas decyzję o zaangażowaniu pani Bielskiej kierując się wnioskami z paroletniej obserwacji w trakcie jej studiów na PWST. Cechami, jakie zadecydowały o powierzeniu pani magister zadania pracy w ramach naszej instytucji było gruntowne wykształcenie, wybitne osiągnięcia artystyczne, szerokie ogólne horyzonty intelektualne, wybitna znajomość współczesnego teatru, szczególnie w specjalności teatru dla dzieci i młodzieży, ponadto ponadprzeciętne umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres i presję czasu.

W pierwszym semestrze jej pracy bez wahania powierzyliśmy jej trudne i odpowiedzialne zadanie, jakim było kierowanie organizacją Inauguracji nowego budynku szkolnego Uczelni, mającej miejsce w grudniu 2011. Zadanie to wymagało koordynacji pracowników naukowych różnego szczebla wszystkich Wydziałów Szkoły, dodatkowo pracowników pionów administracyjnego i technicznego,
w końcu większości studentów każdego kierunku i rocznika. Finalnie pani magister zarządzała działaniami parudziesięciu osób. Wszystkie decyzje podejmowane przez panią Dorotę Bielską w trakcie realizacji Inauguracji były celne, wyważone, adekwatne do sytuacji, odpowiedzialne, godziły interesy wszystkich zaangażowanych osób oraz wykorzystywały racjonalnie możliwości naszej instytucji i jej pracowników.

Przygotowany przez nią program artystyczny Inauguracji cechował się wysokim poziomem i różnorodnością. Pod względem produkcyjnym Inauguracja przebiegła bez zarzutu, spełniła wszystkie nasze oczekiwania a jakość i styl podejmowanych przez panią magister działań wystawiły jej najwyższe noty jako organizatorce, koordynatorce i pomysłodawczyni.

Wielką zaletą pani Bielskiej jest jej perfekcjonizm i niezwykłe osobiste zaangażowanie w życie naszej instytucji. Dla pani magister ważne jest podtrzymywanie i kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, podwyższanie jakości pracy Szkoły, kontynuowanie i rozszerzanie poszczególnych kierunków rozwoju PWST. Świadczy o tym fakt, że pani Dorota jako pracownik PWST podejmuje się szeregu działań, wykraczających często poza jej zawodowe obowiązki. Dobrym przykładem jest tu jej zabieganie o współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i artystycznymi, jak np. zakończone sukcesem staranie o współpracę z Wrocławską Szkołą Filmową. W wyniku pracy pani Doroty Bielskiej powstały dwa dokumenty filmowe o wysokiej jakości artystycznej.

Jednym z zadań, jakie zostało jej z pełnym zaufaniem powierzone, była organizacja i koordynacja przebiegu wizyty we Wrocławiu legendarnego amerykańskiego zespołu teatralnego „The Bread and Puppet Theater”, który nasza Uczelnia miała zaszczyt gościć. To trudne i wymagające odpowiedzialności, a z drugiej strony prestiżowe wyzwanie zakończyło się kolejnym zawodowym sukcesem Doroty Bielskiej a tym samym Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Z inicjatywy Pani Doroty Bielskiej przy okazji pobytu „The Bread and Puppet Theater” we Wrocławiu w PWST zorganizowano pierwszą konferencję naukową. Tu znów Pani Dorota Bielska wykazała się pełnym profesjonalizmem, odpowiedzialnością, rzetelnością oraz, co bardzo cenne, szerokimi horyzontami intelektualnymi. Jako kooordynatorka potrafiła zapanować zarówno nad stroną organizacyjną, jak i merytoryczną spotkania. Stworzony przez nią program konferencji obfitował w niezwykle ciekawe wystąpienia zarówno wybitnych uczonych, jak i młodych naukowców z różnych uczelni wrocławskich.

Pani Bielska ma ponadto w swoim dorobku artykuły naukowe, które ukazywały się w Zeszytach Naukowych PWST (w tym redakcję materiałów postkonferencyjnych składających się na jeden z numerów Zeszytów Naukowych PWST). Jest również członkiem zespołu badawczego Pracowni Naukowo-Badawczej Historii i Dokumentacji Sztuki Teatru Lalkowego, w ramach której sukcesywnie publikuje artykuły i opracowuje materiały historyczne.

Prowadzone przez p. Bielską zajęcia dydaktyczne odbywają się w oparciu o samodzielnie stworzony przez nią program autorski, który przygotowała na podstawie własnej wnikliwej analizy nowoczesnego teatru i kierunków jego rozwoju. Program ten w sposób wyjątkowo celny, zarówno odkrywczo jak konkretnie, mierzy w zapotrzebowania współczesnych odbiorców teatru dla dzieci i młodzieży oraz przygotowuje solidnie jego twórców do odpowiedzialnej względem widowni i oryginalnej twórczo przyszłej zawodowej pracy artystycznej. W minionym roku akademickim zaczęła prowadzić zajęcia także w Studium Podyplomowym Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży działającym w ramach naszej Uczelni. Od słuchaczy studium otrzymała bardzo wysokie notowania jako wykładowczyni zaangażowana, sympatyczna i niezwykle kompetentna.

Po trzech latach pracy pani Bielskiej do listy jej zalet można z całkowitą pewnością dodać umiejętność zarówno współpracy w grupie, jak i zarządzania grupą, umiejętność wypracowywania mądrych kompromisów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych. Jednocześnie panią Bielską cechuje wysoka empatia i szacunek dla każdej osoby, z jaką przychodzi jej współpracować, niezależnie od stanowiska, wieku, światopoglądu. Nie sposób nie wspomnieć o wysokiej kulturze osobistej pani Doroty, którą dodatkowo zjednuje sobie otoczenie.

Przyglądam się od kilku lat tej pełnej energii, młodej a jednak dojrzałej artystce, mając z nią (jako reżyserką) związane także osobiste doświadczenia aktorskie, obserwując ją na różnych płaszczyznach jej życia (w tym również jako pełną czułości i uwagi matkę dwójki dzieci) i uważam, że jest to osoba, która w sposób wyjątkowo autentyczny integruje wszystkie sfery swojej aktywności, stanowiąc tym samym niezwykłą inspirację dla osób z nią współpracujących.

Z całą pewnością osoba pani Doroty Bielskiej jest godna rekomendacji.

Anna Kramarczyk

«