Bogusław Kierc

Wrocław, 14 kwietnia 2012

BOGUSŁAW KIERC 

Z radością i satysfakcją rekomenduję osobę pani Doroty Bielskiej. Miałem szczęśliwą sposobność być jej nauczycielem od pierwszego roku studiów reżyserskich. Poznawałem więc niemal cały proces jej twórczego dojrzewania i konsekwentnego urzeczywistniania tego, co już w jej pierwszych, studenckich przedstawieniach było zamysłem i wizją teatru dla dzieci (wobec dzieci i z dziećmi), ale nie tylko dla tej publiczności. Choć właśnie uważność i cierpliwa gotowość prawdziwego słuchania i liczenia się z wyobraźnią i wrażliwością dzieci, znakomicie służyła przedstawieniom Doroty Bielskiej dla dorosłych. To teatr konkretny, nieprzymilający się widzom. Radykalny w swoich znakach i formach plastycznych, nie omijający problemów trudnych, a zarazem przejrzyście ukazujący je na scenie. W tej przejrzystości scenicznej kaligrafii Bielskiej dopatruję się również walorów decydujących o tym, co przedstawienie czyni atrakcyjnym.

Dorota Bielska dała się poznać nie tylko jako konsekwentny i wyrazisty reżyser, ale także jako autorka scenariuszy, bajek, tekstów piosenek i jako dynamiczny organizator pracy wokół przedstawienia.

Uważam ją za ważną indywidualność nie tylko wśród jej artystycznych rówieśników.

To jest Ktoś, kto z pewnością dobitnie potwierdzi swoją wyjątkową obecność w szeroko pojętej sztuce teatru.

Bogusław Kierc

«